. Expansores de aros | Huth Ben Pearson International LLC

Expansores de aros

Expansores de aros
Expansores de aros
No. Descripción* Comentarios N.° de gajo
461 112" Usado con 61262 o 62659 con espaciador 570 661
462 134" Usado con 60356 o 62059 662
463 2" Usado con 60356 o 62059 663
464 214" Usado con 60356 o 62059 664
465 212" Usado con 60356 o 62059 665
466 3" Usado con 60356 o 62059 666
467 312" Usado con 60356 o 62059 667
468 4" Usado con 60356 o 62059 668
*Tamaño de tubo original